pármentõ

Legyen cél a kapcsolat gazdagítása, a konfliktusok megoldásának lehetõségeivel újra a MI, a TE és ÉN egyesítése.

Ha már felépült a ház, akkor az állagmegóvás érdekében el kell végezni a kisebb-nagyobb felújításokat. Azonban jöhetnek viharok, amikor már helyére kell illeszteni az elmozdult elemeket, cserepeket, szükség szerint újjáépíteni egy-egy leomló falat. De mi van a ház belsejében? Otthonosnak, örömtelinek, szeretetteljesnek találod? Önökön, rajtatok múlik.


Mikor forduljunk tanácsadóhoz?

Amikor már nem érezzük olyan jól magunkat a párkapcsolatunkban, amikor

• egyre kevesebb örömet okoz nekünk,
• egyre több idõt töltünk másokkal, barátokkal,
• egyre kevesebb idõt töltünk egymással,
• nehezebben viseljük társunk egyik-másik tulajdonságát,
• idegesítõ szokásokat fedezünk fel,
• eltávolodunk a társunktól,
• csökken az intimitás a kapcsolatunkban,
• megrendül a bizalmunk,
• veszekszünk a társunkkal,
• megjelenik a féltékenykedés
• megcsalás történt,
• a problémákat már nem tudják megbeszélni,
• egyre gyakoribb a konfrontáció,
• már nem osztanak meg mindent egymással, ezáltal lassan
• leépülnek az egymás iránti érzések,
• elfogytak a közös célok (felépült a ház, kirepültek a gyerekek, …)
• a szexuális, és társas igényeiket ki tudják elégíteni egymás- mással, de már nem boldogok …,
• és ezáltal egyre komolyabban veszik a konfliktusokat.


(Kép forrása:Profimédia)


A konfliktusok a különbözõségekbõl adódnak. Eltérõen gondolkodnak a férfiak és a nõk általában (a két világ találkozása kapcsolatainkban, a konfliktusok kezelésében, a tárgyak érzékelésében, a tények-érzelmek eltúlzása terén), de eltérés adódhat a neveltetés okán, a fejlõdés során kialakult szemlélet, nézõpont, érzések, érzelmek terén.

Nézetkülönbségek minden párkapcsolatban léteznek, és ez önmagában nem baj. Ugyanakkor a különbözõségek akadályozhatják a kapcsolatokat, ezért a megoldások keresése érdekében szükséges megtanulni, elsajátítani a konfliktusok kezelését.

Beszélgetni, vitatkozni, álláspontokat képviselni…

Vitakultúránkba vezessük be a tárgyalási nyelvet, és –módot, amely során külön-külön kifejtjük, megismerjük egymás álláspontját, nézeteit. A tisztázandó kérdések során így meghallgatásban, figyelemben részesülnek a párok tagjai, amely során kialakul az együtt gondolkodás is.

A konfliktusok feloldásához elengedhetetlen az együttmûködésre való hajlam, amelyhez mindkét félnek fel kell nõnie. A kialakult helyzetért ugyanis a párkapcsolat mindkét tagja felelõs. A harmonikus párkapcsolatban ugyanakkor a problémák, és konfliktusok megoldásán túl a párkapcsolat minõségén is munkálkodni kell azért, hogy a pár legyen képes az élet örömeit megélni, és befogadni, továbbá a felmerülõ egyéb problémákat megoldani, amelyek kéretlenül adódnak.A PREPARE/ENRICH eszköztára a kapcsolat gazdagítása érdekében problémákkal küszködõ, illetve érettebb pároknak is kínál hatékony eszközt.

Az ENRICH csomag 85%-os pontossággal meg tudja különböztetni a problémákkal küszködõ és a boldog házaspárokat. Olyan pároknak készült, akik gazdagítani szeretnék a kapcsolatukat. Átfogó képet ad a kapcsolat számos területérõl. Azonosítja a kapcsolat erõsségeit és növekedési területeit. Segít többet megtudniuk a házasságukról.

A MATE érettebb pároknak készült. Elõtérbe kerül az idõskorba való átmenet, a gyerekek és a szülõi szerep helyett inkább az egészség kérdésére, valamint a generációkat átfogó témákra (gyerekek, unokák, ápolásra szoruló szülõk) kerül a hangsúly. A különleges szükségletekre szeretne válaszolni. Átmenetek az életben…, generációkat átfogó témákkal. Tematizálja a személyes egészség, a várakozások és a félelmek kérdéseit.