párkapcsolati coaching

Segítõ irányzatok a párkapcsolat területén: terápia, mediáció, coaching, tanácsadás, felkészítés, tréning. A coaching: jövõorientált, egyéni elõnyös tulajdonságok megtárgyalására, felerõsítésére, a kapcsolati lehetõségekre koncentrál. Egyénre szabott, a hogyanra kérdez. A megoldás a cochee-tól származik. Nincs diplomához kötve, változatos alapdiplomájú coachok végzik.

A párkapcsolatukban sokan nem tudják megfelelõen kezelni a felmerülõ vitás kérdéseket. Személyes támadásnak, vagy kritikának értékelik, és ekképpen kezelik. Hiányoznak a nyílt, érett beszélgetések, viták. A félreértések, az eltérõ nézõpontok ezért nem kerülnek tisztázásra, további konfliktusok generálódnak, elmarad a feloldás, nõ a feszültség.

A konfliktuskezelés, így a párkapcsolatban adódó konfliktusok kezelése is kulturális kérdés. A konfliktusok mögött rendszerint kommunikációs problémák húzódnak meg.

Egy jó párkapcsolatban elengedhetetlen a konfliktusok konstruktív kezelése, amely segíti a kapcsolat fejlõdését, és az egyéni érdekek érvényesítése mellett a személyes szabadság kiteljesedését.

A nõk alapvetõen – természetüknél fogva – együttmûködõk, a konstruktív megoldások hívei, és ezért párjukat a konfliktusok megoldásában úgy kell segíteniük, hogy a férfiak e közben ne kényszerüljenek versenyre. A nõies nõ a védõ- és szolgáló ösztönt ébreszti fel, a férfias nõ a versenyszellemet. Ha a házon belül férfi és nõ egymással versenyeznek az a függetlenségük szintje, a harmonikus párkapcsolat az együttmûködésükön alapul.

Az, hogy egy kívülálló harmadik személy segít abban, hogy ne a probléma legyen az elõtérben – hiszen a problémát a párok érzik -, hanem a nézetkülönbség lényege, nos, ez önmagában sok felismerést eredményez, és segít elmozdulni a megoldás felé.

Számos párkapcsolati konfliktus hátterében hozott minták húzódnak meg, amelyek egyéni sérüléseket okoznak. Amennyiben súlyosabb ez az egyéni gond, vagy probléma, szakember igénybevétele (orvos, pszichiáter, pszichológus, egyéb alternatív szakterületek) szükséges. Ilyenkor abba kell hagyni a jelen módszer szerinti tanácsadást, és amennyiben ezek megoldódtak, folytatható a konfliktusok kezelése.

Egy jól mûködõ párkapcsoltban nem lehet konfliktus tárgya a világnézeti kérdés, a hit-, és vallási meggyõzõdés, az életcél, az identitás, az érzések területe.

A konfliktuskezelés során az agresszió minden formája kerülendõ, egyenesen tilos! Az agresszív viselkedés – amely a fizikai bántalmazás mellett szavakkal is kiteljesedik – kitörölhetetlen, mély nyomokat hagynak kapcsolatainkban.

Kapcsolat alapozó

Kapcsolat alapozó

Egy ház felépítéséhez elõször biztos alapokat kell építeni…

Pármentõ

Pármentõ

Legyen cél a kapcsolat gazdagítása, a konfliktusok feloldása.

Megcsalás

Megcsalás

Megcsalás az, amelyet bármelyik fél annak érez.

Féltékenység

Féltékenység

A féltékenység a párkapcsolat bizalmi válsága.