megcsalás, hûtlenség

"Megcsalás az, amelyet bármelyik fél annak érez. Mindenkinek egyedi értékrendje van, amelyet a hûséggel kapcsolatos megélt tapasztalati, saját korábbi tettei befolyásolhatnak bármilyen irányba." (Forrás: dr. Mészáros Ádám)

A felépült ház alapjai megsérültek…, és ezt nem a természet erõi idézték elõ, hanem annak lakói.

Amennyiben egy párkapcsolat megcsalással érintett, akkor elõször e problémát kell célkeresztbe állítanunk, majd ha a válaszút kérdéseit átgondoltuk, és kellõ idõt hagytunk a történtek feldolgozásához, kezdjünk hozzá a kapcsolatot segítõ, újraépítõ munkához.

Paulo Coelho: Házasságtörés
„Ha a házasok valamilyen oknál fogva úgy döntenek, hogy keresnek egy harmadik személyt is, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy rossz a kapcsolatuk. És azt sem gondolom, hogy a szex lenne a legfõbb motiváció. Sokkal inkább az unalom, az életöröm hiány, a kihívások hiánya. Több tényezõ együttes megléte. A kihívások hiánya, a megszokás meg tud ölni egy kapcsolatot.”

A szerelem önmagában sajnos nem elég…, ha nem harcolunk érte, a boldogság tovább lép. Ha nem fektetünk energiát a párkapcsolatunkba, megteszi ezt más, az a bizonyos harmadik. Az, hogy ez a felbukkanó fél miért jelenhet meg, számos oka lehet. Nõknél gyakran önértékelési zavar okozza, és félrelépésükkel saját önbecsülésüket próbálják helyreállítani. Csábítja õket a szerelem, és az érzelmek megélésének lehetõsége. A férfiaknál is hasonló, önértékelési okok generálják e lépésüket, amikor már belekényelmesednek egy kapcsolatba, vagy eleve hiányzott is az elkötelezõdésük, és vonzó számukra az új kaland izgalma.

De mit is értünk megcsalás alatt, hiszen mindenkinek eltérõ értékrendje van, eltérõen is reagálunk a helyzetre. Jogunk van haragudni, dühöngeni, majd elengedni a fájdalmunkat, az érzelmeinket, viszont ezt lehetõség szerint párunk ne lássa. Erre azért van szükség, hogy ne indulatból hozzunk meg végleges döntéseket. Ne csak a sértettség érzése kössön le, és dédelgessük azt, hanem keressük meg a választ arra, hogy mit kapott meg a külsõ kapcsolatban a párunk, mi az, amit nem biztosítottunk a számára.

Nem nagyon van értelme annak a felvetésnek, hogy vajon a nõk vagy a férfiak csalják meg gyakrabban a párjukat, a látszólagos aránytalanság oka talán abban keresendõ, hogy a nõk ritkábban vallják be, míg a férfiak szeretnek kérkedni hódításaikkal, idõnként annak nagyságrendjét felül is becsülik. A nõi hûség fontosságának hangsúlyozása biológiánkból fakad, hiszen az anyaság ténye biztos, míg az apa maximum reménykedhet benne.