Kapcsolat alapozó

Egy ház felépítéséhez elõször biztos alapokat kell építeni…
A kapcsolatalapozó-, és felkészítõ elsõsorban azoknak ajánlott, akik szeretnék tudatosan építeni a párkapcsolatukat, felkészülni a házasságra vagy az együttélésre. Nem a problémamegoldásról, hanem a felkészülésrõl, a problémák megelõzésérõl szól. A cél az, hogy feltérképezzük a kompatibilitást - összeillõk-e a pár tagjai -, továbbá az értékrendek hasonlósága mellett a párkapcsolati igények teljesüléséhez a rendelkezésre álló erõforrásokat.


A szerelem önmagában nem elég a jó párkapcsolathoz! A harmonikus párkapcsolaton sokat kell dolgozni. Hosszú távú sikerét – ha az indulás, a kezdeti kompatibilitás rendben van - fõleg az határozza meg, hogy a partnerek mennyire tudnak lépést tartani társuk szociális, intellektuális, és érzelmi fejlõdésével. Ez rengeteg idõt, energiát, és odafigyelést igényel.

Szeretetünk közlése, kifejezése mellett, annak fenntartása érdekében meg kell tanulni azt a nyelvet, amelyet a társunk legjobban ért. Szeretetünket fejezzük ki úgy, ahogy az társunknak jó.

A „szingli” nemzedék, az öntudatos fiatal nõk új nemzedéke, a feminizmus téves módon történõ értelmezésekor a párkapcsolat, a házasság célját abban látja, hogy az õt instant módon boldoggá tegye. Ehhez várja a fehér lovon közlekedõ szõke herceget, akinek már egyetlen hibája is bizonyíték arra, hogy nem õ az „igazi”, és akkor újraindul a kutatás a NAGY õ után. A szingli boldogtalan. Boldogtalan, mert ugyanaz az evolúciós program mûködteti, mint minden nõt, azaz, fészekrakás, család, gyerek.

Az emberi kapcsolatok, és az önállóság szempontjából a párkapcsolat akkor válik harmonikussá, ha a független versengéstõl – tudatosan - eljutunk az együttmûködésen épülõ „csapatmunkáig”. A párkapcsolatban a nõ legyen Nõ, a férfi legyen FÉRFI, legyenek egyenlõek, de fogadjuk el, hogy MÁSOK.

Közvetítsünk pozitív életérzést, amely szerint „örülök, hogy felkelhetek reggel, mert az életet szenvedélyesen élem, pozitív érzelmekkel telve. Nem a párkapcsolattól és a páromtól várom, hogy megkapjam ezeket az éréseket, hanem eleve megvannak, és most szeretném õket egy arra méltó emberrel megosztani. … boldog vagyok egyedül is, de veled még boldogabb lennék”.


A PPREARE/ENRICH eszköztárból két csomag lehet a segítségünkre a tudatos felkészülés során:

A PREPARE csomag képes a jövõben boldog házasságban élõ és a jövõben elváló párokat 80-85%-os pontossággal megkülönböztetni.
A házasságra készülõ, gyermektelen párok számára készült.
Segít a párnak, hogy reálisan mérje fel kapcsolatát:
- felismerheti kapcsolatának erõsségeit és növekedési területeit
- felmérheti idealizmusát
- átbeszélhet fontos témákat, amelyeket egyébként elkerülne
- gyakorolhatja a kommunikációt és a konfliktuskezelést
A házasságra készülõ párok többsége túl sok idõt fordít az esküvõre való felkészülésre, és túl keveset a házasságra való felkészülésre. A párokat annyira leköti az esküvõre való készülõdés, hogy a házasságra való felkészülés teljesen háttérbe szorul. A valóságtól elrugaszkodott elvárások, valamint a problémák figyelmen kívül hagyásának tendenciája sok nehézséget okoz a házasság elsõ éveiben.

A PREPARE MK csomag olyan pároknak készült, amelyeknél egyik, vagy mindkét félnek van már gyermeke.
Célja, hogy rámutasson a gyermekes párok kapcsolatának legfontosabb területeire.
Segítséget kapnak:
- az újraházasodás iránti elvárások
- a korábbi kapcsolatok hatása a jelenlegi kapcsolatra
- gyermekekkel és neveléssel kapcsolatos kérdésekre (beleértve a mostohaszülõséget is).