féltékenység

A féltékenység a párkapcsolat bizalmi válsága, amely kínzó, gyötrõ érzés, megmérgezi, tönkreteheti kapcsolatot.

A felépült ház összeomlását vetítheti elõ, ha annak alapjai – bizalom, tisztelet, önbecsülés, szeretet, hit … - megkérdõjelezõdnek.

Amennyiben párkapcsolata féltékenységgel terhelt, tárjuk fel annak okait, értsük meg, és legyen célunk a hosszútávú-, végleges megszüntetése.

„Kutatásokból kiderül, hogy ha valaki ok nélkül, kitartóan és a kapcsolatot romboló módon féltékenykedik, elõbb-utóbb a párja nagy valószínûséggel azt mondja: „Rendben, akkor legyen úgy! Félrelépek, hogy igaza lehessen.” A legdöbbenetesebb, hogy a gyanakvó partner ilyenkor szinte megkönnyebbül, megnyugszik, és azt mondja: „Rettenetes fáj, de tulajdonképpen nem lepõdtem meg. Már régóta tudtam, éreztem.” Holott õ maga hozta létre, sõt provokálta ki ezt a helyzetet.”
- Pál Ferenc: A magánytól az összetartozásig

Mi a féltékenység?


Kinek a felelõssége megoldani a féltékenységbõl eredõ konfliktusokat?
Kitõl szabad, és kitõl nem szabad tanácsot kérni, ha egy párkapcsolat féltékenységgel terhelt?
Hogyan reagáljunk a féltékenységre?
Mikortól betegség a féltékenység?
Párkapcsolatunkban eleget-, és megfelelõen beszélgetünk?
Adtunk okot a féltékenységre?
Mi a féltékenységünk oka?
Viselkedésünk, megnyilvánulásaink, korábbi kapcsolataink kezelése mennyiben idézték elõ?


A féltékenységnek, a félelmeknek különbözõ okai lehetnek, ezért leküzdésükhöz eltérõ eszközök, sok-sok „munka”, kitartás kellenek. Egyik legfontosabb eszköz a beszélgetés – a féltékenység gyökereirõl, annak okairól, a féltékenységgel kapcsolatos érzésekrõl, gondolatokról - egymással, és/vagy külsõ segítõvel.